Sözlükte "öğretim" ne demek?

1. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim; öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemi.
2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemi; belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim.
3. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim; öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemi.

Cümle içinde kullanımı

Ben bizzat bölükte ilk öğretim hocalığı yaptım.
- F. R. Atay

Öğretim kelimesinin ingilizcesi

adj. teaching
n. education, teaching, schooling, tuition, schoolteaching

Son eklenenler